23 Дизайн подложки с много висока кражба

Защо го наричаме откраднат? Защото знаете, че увеселителен парк е един от най-популярните обекти в света. Когато излезете, онези подложки за чаши, които толкова харесвате, могат да влязат в чантата ви като ями и това може да е напълно извън ума ви : P

Шегуваме се, разбира се, но понякога има подложки, които искаме и купуваме. Всички подложки, които ще видите след малко, са и подложките, които трябва да бъдат защитени срещу възможността да бъдат хвърлени в чантата.

Бъдете вие, не оставяйте без работа наоколо и гледайте тези подложки. Защото това са много специални подложки за дизайн!